Huisartsenpraktijk 

 

De huisartsenpraktijk is een moderne praktijk, met een innovatieve aanpak en een breed service pakket. De praktijk is onderdeel van zowel gezondheidscentrum Buiksloterham aan de Distelweg in Amsterdam noord als gezondheidscentrum Amstelkwartier, dat in januari van 2019 zal openen. De praktijk is elke dag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is er op dinsdag een avondspreekuur in oost en op woensdag in noord. Huisartsen Pieter Jan van Empel, Nina van der Veen en Lore Trügg werken samen met doktersassistenten en praktijkondersteuners. Voor een afspraak in noord kunt u bellen met 020 3081234 en vanaf januari voor een afspraak in oost op 020 3081238. U kunt ook 24 uur per dag online een afspraak maken via www.mijn-huisarts.com U kiest dan zelf met wie en wanneer u een afspraak wilt. Zodra u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in de agenda van de huisarts, u ontvangt 24 uur van te voren een herinnering van de afspraak per email. U kunt zich al wel op voorhand al aanmelden voor de praktijk in oost via het inschrijfformulier.

 

 

Pieter Jan van Empel

Pieter Jan van Empel, de oprichter van de huisartsenpraktijk, is geboren en getogen in Vlissingen. Hij heeft gestudeerd en is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2007 was hij eerst werkzaam als arts-assistent chirurgie in het UMC Amsterdam lokatie VUmc en vervolgens een jaar arts-assistent psychiatrie bij een FACT team van GGZ-ingeest. Hierna volgde hij de driejarige huisartsopleiding aan het AMC in Amsterdam. De noodzaak van een huisartsenpraktijk voor de nieuwe wijken Overhoeks/Buiksloterham en het Amstelkwartier en de wens om op zijn eigen unieke wijze patiënten van goede zorg en service te voorzien, heeft hem doen besluiten de huisartsenpraktijk en het gezondheidscentrum te starten.

 

 

Lore Trügg

Lore Trügg heeft na haar geneeskunde studie eerst ervaring opgedaan als dokter in meerdere ziekenhuizen op de kinderafdeling en later in een verpleeghuis. Tijdens het werken in het ziekenhuis was zij ook verantwoordelijk voor de spoedzorg van de oogheelkunde, urologie en neurologie. Haar huisartsenopleiding heeft zij vervolgens aan het VUmc afgerond. Deze brede basis past goed bij het brede vakgebied van de huisarts. Naast lichamelijke klachten heeft dokter Trügg zich toegelegd op het behandelen van mentale klachten. Het persoonlijk contact met de patiënt staat voor haar voorop en zij streeft ernaar om de patiënt in zijn geheel te zien, en niet alleen de klacht waar hij of zij mee komt.

 

 

Nina van der Veen

Nina van der Veen studeerde geneeskunde aan de UvA. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan bij de Interne Geneeskunde, Gynaecologie&Verloskunde en een deel van de Tropenopleiding gedaan. Ze koos voor het huisartsenvak vanwege het persoonlijke contact en de veelzijdigheid van het vak. De huisartsenopleiding heeft ze gevolgd aan het VUmc. Na haar opleiding heeft zij in verschillende huisartsenpraktijken in Amsterdam en omgeving ervaring opgedaan. Vanaf medio oktober gaat ze verhuizen en zal alleen als waarnemer af en toe bij ons komen werken. 

 

 

Praktijkondersteuner huisartsen (POH)

De huisartsen werken samen met een POH-GGZ en een POH-S. De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig teneinde de toenemende vraag naar hulp bij psychische - en psychosociale problemen op te vangen. De Praktijkondersteuner Somatiek richt zich op de zorg voor patienten met een chronische aandoening. Chronische aandoeningen zoals astma, copd (longemfyseem/ chronische bronchitis) en diabetes mellitus vragen om aanpassingen in het dagelijkse leven. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt aan patienten met deze chronische aandoeningen extra aandacht aan besteed, de praktijkondersteuners houden hiertoe op deze patiëntengroepen gerichte spreekuren. Er zijn voor het contact met de POH geen extra kosten verbonden omdat deze zorg onder de basiszorg valt.

 

Karin Eduwaard

Karin Eduwaard is een ervaren maatschappelijk werker met bijzondere interesse in psychologische klachten. Karin biedt laagdrempelige zorg in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Psychische klachten komen veel voor, te denken aan:

  • depressieve klachten
  • crisis en stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/isolement en eenzaamheid

 

De prakijkondersteuner GGZ gaat samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten. Zij kan hierbij gebruik maken van e-health van Therapieland www.therapieland.nl

 

 

Assistenten

 

Sabina Roozen

Bianca Pieterse

Sebastian Doermann

Bastiaan de Boer

Balou Rietveld 

 

Alle assistentes werken zowel in gezondheidscentrum Amstelkwartier als in gezondheidscentrum Buiksloterham. Naast het maken van afspraken houden zij ook spreekuren ter ondersteuning van de huisartsen.

 

 

Direct naar webagenda & e-consult >