Psychologische zorg

Psychologische zorg in de eerstelijn is toegankelijk voor iedereen. Er zijn korte wachtlijsten en dus kunt u snel worden geholpen, net als bij de huisarts. U kunt zelf bellen voor een afspraak. Soms gebeurt het dat de eerstelijnspsycholoog aangeeft dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld iemand van het RIAGG of een psychiater. Voor deze hulpverlening krijgt u dan een verwijzing. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.

Het team

Als uw huisarts u verwijst naar een psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam moet u er vanuit kunnen gaan dat u goed geholpen wordt. De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam hebben allen een universitaire opleiding gevolgd en de GZ-psychologen staan ingeschreven in het BIG-register van gezondheidszorgpsychologen. Ook zijn de psychologen lid van het Nederlands Instituut van Psychologen(NIP), van de Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen (LVVP) en lid van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie(VGCt). De psychologen zijn eerstelijnspsychologen.  De kinder- en jeugdpsychologen zijn tevens orthopedagoog.

 

Contact

Wilt u meer informatie over psychologie praktijk Amsterdam? Kijk dan op de website.