Update: Vervolg covid vaccinaties "griepprikpopulatie"

29-04-2021

Het ministerie van VWS, de LHV en GGD-GHOR Nederland hebben op 20 april de afspraken bekend gemaakt over de vaccinatie van de “griepprikpopulatie” tussen 18 en 60 jaar. Zij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep in verband met logistieke redenen het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en. Door de combinatie van huisartsen die selecteren en GGD’en die vaccineren, kunnen deze mensen op korte termijn worden ingeënt.

Deze afspraken gaan over patiënten tussen 18 en 60 jaar met een medische indicatie, die normaal gesproken jaarlijks door de huisartsen worden uitgenodigd voor de griepprik. Patiënten boven de 60 zijn inmiddels al door de huisarts of GGD gevaccineerd.

De overheid heeft verzendhuis DMDR aangewezen voor het versturen van de uitnodigingen (uiteraard binnen de regels van de privacywet AVG). De huisartsenpraktijk moet hiervoor uiterlijk 4 mei a.s. het adressenbestand aanleveren. Het verzendhuis print dan de uitnodiging en stuurt per keer dat de GGD dat aangeeft een set uitnodigingen de deur uit van oud naar jong.

>>> Als u geen uitnodiging voor de covid-vaccinatie wilt of u wilt niet dat de huisartsenpraktijk uw adresgegevens doorgeeft aan DMDR dan vragen wij u dit voor 4 mei kenbaar te maken bij de praktijk, dit kan via email: mail@mijn-huisarts.com

 

Wie valt er onder de ‘griepprikpopulatie’?

  • patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
  • patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie
  • patiënten met diabetes mellitus type 1 en 2, en zwangerschapsdiabetes zolang deze actief is (COVID-19-vaccinatie in overleg met hun gynaecoloog, indien gynaecoloog moeten zij zich melden bij de huisarts voor een uitnodiging)
  • patiënten met een matige tot ernstige nierinsufficiëntie
  • patiënten die (recent) een beenmergtransplantatie hebben ondergaan* (reeds gevaccineerd via de medische specialisten)
  • patiënten die geïnfecteerd zijn met hiv
  • kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij reuma) (Zij zijn jonger dan 18 jaar waardoor zij nu niet meegenomen worden bij de COVID vaccinatie)
  • personen met een verstandelijke beperking die in intramurale voorzieningen wonen* (reeds gevaccineerd binnen COVID vaccinatie strategie)
  • personen van ≥ 60 jaar (naar verwachting afgerond eind April)
  • patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties door onderliggende ziektes of bij gebruik van afweerverlagende (immuunsuppressieve) medicatie

 

 

Terug
Voor betrouwbare medische informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

Volg gezondheidscentrum Amstelkwartier op facebook

U vindt ons ook in Amsterdam Noord, locatie Buiksloterham