Huisartsenpraktijk in Amsterdam Noord & Oost
De huisartsenpraktijk is een moderne praktijk, met een innovatieve aanpak en een breed service pakket. De praktijk is onderdeel van zowel gezondheidscentrum Buiksloterham aan de Distelweg in Amsterdam noord als gezondheidscentrum Amstelkwartier. De praktijk is elke dag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is er op dinsdag een avondspreekuur in oost en op woensdag in noord. Huisartsen Pieter Jan van Empel, Anne-Floor Kallen, Bram van Tol en Lore Trügg werken samen met doktersassistenten en praktijkondersteuners. Voor een afspraak in noord kunt u bellen met 020 3081234 voor een afspraak in oost op 020 3081238. U kunt ook 24 uur per dag online een afspraak maken via www.mijn-huisarts.com U kiest dan zelf met wie en wanneer u een afspraak wilt. Zodra u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in de agenda van de huisarts, u ontvangt dan 24uur van te voren een herinnering van de afspraak per email.

   

Pieter Jan van Empel

Pieter Jan van Empel, de oprichter van de huisartsenpraktijk, is geboren en getogen in Vlissingen. Hij studeerde en promoveerde aan de Vrije Universiteit en het VU-medisch centrum in Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2007 was hij eerst werkzaam als arts-assistent chirurgie in het UMC Amsterdam lokatie VUmc en vervolgens een jaar arts-assistent psychiatrie bij een FACT-team van GGZ-ingeest. Hierna volgde hij de driejarige huisartsopleiding aan het AMC in Amsterdam. De noodzaak van een huisartsenpraktijk voor de nieuwe wijken Overhoeks/Buiksloterham en het Amstelkwartier en de wens om op zijn eigen unieke wijze patiënten van goede zorg en service te voorzien, heeft hem doen besluiten de huisartsenpraktijk en het gezondheidscentrum te starten.

 

   

Lore Trügg 

Lore Trügg heeft na haar geneeskunde studie eerst ervaring opgedaan als dokter in meerdere ziekenhuizen op de kinderafdeling en later in een verpleeghuis. Tijdens het werken in het ziekenhuis was zij ook verantwoordelijk voor de spoedzorg van de oogheelkunde, urologie en neurologie. Haar huisartsenopleiding heeft zij vervolgens aan het VUmc afgerond. Deze brede basis past goed bij het brede vakgebied van de huisarts. Naast lichamelijke klachten heeft dokter Trügg zich toegelegd op het behandelen van mentale klachten. Het persoonlijk contact met de patiënt staat voor haar voorop en zij streeft ernaar om de patiënt in zijn geheel te zien, en niet alleen de klacht waar hij of zij mee komt.

Anne-Floor Kallen

Anne-Floor Kallen heeft haar studie Geneeskunde gevolgd aan de UvA. Na het afronden van haar studie in 2011 heeft zij eerst in verschillende ziekenhuizen gewerkt. Zij is begonnen bij de chirurgie in het MC Slotervaart, waar zij twee jaar als arts-assistant heeft gewerkt en daar ook als poortarts op SEH functioneerde. Vervolgens heeft zij een jaar als arts-assistant Plastische chirurgie in het Jeroen Bosch ziekenhuis en daarna nog anderhalf jaar als arts-assistant SEH in het Westfriesgasthuis gewerkt. Door de behoefte aan meer contact met, en oog voor de patient heeft zij gekozen voor het huisartsenvak en in 2019 de opleiding tot huisarts afgerond. De brede inhoudelijke ervaring die zij eerder heeft opgedaan is zeer nuttig voor het huisartsenvak en dit combineert zij graag met het persoonlijke contact met de patient.    

POH
De huisartsen werken samen met een POH-GGZ en een POH-S. De functie Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg is in 2007 ontstaan. Deze functie was nodig om de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen op te vangen. De Praktijkondersteuner Somatiek richt zich op de zorg voor patienten met een chronische aandoening. Aandoeningen als astma, copd (longemfyseem/ chronische bronchitis) en diabetes mellitus vragen in het dagelijkse leven om aanpassingen. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt hier extra aandacht besteed in speciaal op deze patiëntengroepen gerichte spreekuren door een van de praktijkondersteuners. Er zijn voor contact met de POH geen kosten verbonden.

 

Karin Eduwaard (POH-GGZ)
Karin Eduwaard is een ervaren maatschappelijk werker met bijzondere interesse in psychologische klachten. Karin biedt laagdrempelige zorg in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Psychische klachten komen veel voor, u kunt denken aan problemen zoals:

  • depressieve klachten
  • crisis en stressreactie
  • angstklachten
  • huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • problemen met werk/opleiding
  • verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • problemen ouders/kinderen
  • tekort aan sociale contacten/gevoel van isolement 

De prakijkondersteuner GGZ gaat samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten. Zij kan hierbij gebruik maken van e-health van Therapieland, meer informatie hierover vind u hier: www.therapieland.nl

Alle assistentes werken zowel in gezondheidscentrum Amstelkwartier als in gezondheidscentrum Buiksloterham. Naast het maken van afspraken houden zij ook spreekuren ter ondersteuning van de huisarts. 


Direct naar de webagenda & e-consult 


 

Voor betrouwbare medische informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

Volg gezondheidscentrum Amstelkwartier op facebook

U vindt ons ook in Amsterdam Noord, locatie Buiksloterham