POH Somatiek & GGZ in Amstelkwartier 

POH GGZ is er voor de Geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ ondersteund de huisarts met de behandeling van psychologische klachten. Doordat de POH GGZ direct samenwerkt met de huisarts in gezondheidscentrum Amstelkwartier kan de beste zorg worden geboden aan de patiënt. De POH GGZ die werkzaam is in het gezondheidscentrum is Karin Eduwaard.

Karin Eduwaard

Een ervaren maatschappelijk werker met bijzondere interesse in psychologische klachten. Karin biedt laagdrempelige zorg in de wijk op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale problemen. Psychische klachten komen veel voor, u kunt denken aan problemen zoals:

  • Depressieve klachten
  • Crisis en stressreactie
  • Angstklachten
  • Huwelijks- en partnerrelatieproblemen
  • Problemen met werk/opleiding
  • Verwerkingsproblematiek (rouw, trauma)
  • Problemen ouders/kinderen
  • Tekort aan sociale contacten/gevoel van isolement 

De prakijkondersteuner GGZ gaat samen met u kijken naar de beste aanpak van uw klachten.

Daan Remmelzwaal

Behandelingen in de somatiek richten zich op de zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Zoals Astma, copd of diabetes. Samen met de patiënt zoekt zij naar manieren om te leven met de chronische klachten. Vaak moeten in het dagelijks leven aanpassingen worden gemaakt die zij met de patiënt samenstelt. 

 

 

Voor betrouwbare medische informatie adviseren wij de Thuisarts

Klik hier om een video consult met de huisarts in te plannen

Volg gezondheidscentrum Amstelkwartier op facebook

U vindt ons ook in Amsterdam Noord, locatie Buiksloterham